Om oss / Styret

Stiftelsen YES Kilimanjaro – Styret

 

Jens Olai Jenssen f 1947 - styreleder
jens.olai.jenssen@gmail.com   +47 958 01 220 - Folkestadsgate 24, 2318 Hamar

 Lærerutdannet

Sjefredaktør i Oppland Arbeiderblad 1994-2012

Flere tillitsverv A-pressen og Norsk Redaktørforening

Publisistisk rådgiver i Amedia og seniorrådgiver ved Høgskolen i Gjøvik/NTNU

Pensjonist og skribent

 

Ingrid Braune f 1953 - styremedlem
ingbraune@hotmail.com     +47 472 31 640 - Skoleveien 68, 2312 Ottestad

Helsepedagog/Spesialpedagog

Kunstterapeut

Videreutdanning i administrasjon og verdibasert ledelse

Ansvarlig for oppbyggingen av Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

Daglig leder ved Ljabruskolen (helsepedagogisk steinerskole)

 

Ellen Marie Tangen f 1959 - styremedlem
ellmar@online.no  +47 950 88 465 - Sollia Prestegård, 2477 Sollia

Geitebonde, lanbruksutdannet ved Storsteigen og Klones

Kulturarbeider, utdannet ved Høgskolen i Telemark, avd Rauland

Mottok Norsk Mat- og Kulturpris i 2013

Lokalpolitiker

Nestleder i Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylke

 

Ellen Aasheim f 1959 - styremedlem
ellen.aasheim@yahoo.no   +47 481 94 372 -  Årvollveien 55, 0590 Oslo

 Utdannet sykepleier

Leder i hjemmebasert tjeneste i palliativ homecare

Utdanning innen coaching, kommunikasjon og livsstyrketrening/empowerment

Arbeidet ved Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo

Arbeidet i Camphill/Vidaråsen Landsby

 

Ellen Graff Jenssen f 1949 - styremedlem og daglig leder
ellen@yeskilimanjaro.no   +47 416 58 911 - Folkestadsgate 24, 2318 Hamar

Lærerutdanning med miljøfag

Utdannet steinerpedagog ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo

Et variert yrkesliv fra både offentlig skole og steinerskole, samt Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken.

Pensjonist og engasjert som daglig leder av YES Kilimanjaro

 

Ilona Drivdal f 1952 - varamedlem
ilonadrivdal@yahoo.no   +47 994 09 762 - Kvelland 19, 4400 Flekkefjord

Sosialantropolog cand pol.

Feltarbeid hos Chagga folket i Kilimanjaro regionen, Tanzania

Har jobbet som typograf, lektor, forskningsassistent, forfatter og oversetter.

Gjennom 20 år arrangert seminarer, studieturer og utveksling mellom norske og tanzanianske NGOs,

grasrotgrupper og høgskoler