YES Kilimanjaro har som mål å gi utviklingshemmede barn og unge verdige liv.

Tilrettelagt opplæring og helsehjelp skjer i samarbeid med Gabriellasenteret ved foten av Kilimanjaro.