3 – 75 – 500 halvårsrapporten fra Gabriellasenteret viser tallene

Holdninger endres og familier med utviklingshemmede barn og unge strømmer til Gabriellasenteret med håp om hjelp til verdige liv

Gabriellasenteret har nå en venteliste på utrolige fem hundre. Den består av familier med utviklingshemmede sønner og døtre som ønsker hjelp til verdige liv fra hele Tanzania. De har gjemt sine barn bort i fjøs og uthus fordi skammen ble for stor og stigma ikke til å bære. De har etter hvert hørt om Gabriellasenterets innsats. Håp er tent om at også deres barn kan få hjelp.

Tre år etter oppstart i 2009 hadde pionervirksomheten på Gabriellasenteret kun tre elever. Foreldrene turte ikke komme fram i redsel for sosial utestenging. Senteret strevde med å få familiene til å tro at de kunne få hjelp.

Nå har senteret 75 elever og ventelisten er på 500.

Samfunnets holdninger endres og nytt håp tennes.

Gabriellasenterets halvårsrapport for 2017 ligger øverst på høyre side