3K – Leksehjelpen

Kuandika - Kusoma - Kuhesaba | å skrive - å lese - å telle | to write - to read - to count

Leksehjelpen 3K

3K undervisning for barneskoleelever – 3K education for primary school children

Kuandika – Kusoma – Kuhesaba

Barneskolens elever kommer på lørdager og søndager til opplæringssenteret og får 3K hjelp. Mange av dem har ikke mestret å knekke lesekoden. Sammen med Agnes får de muligheter til å øve gjennom lek og varm omsorg. Mangt et barn har vendt tilbake til skolen med ny kunnskap etter noen uker med omsorgsfull hjelp og en mer lekfull opplæring.

YES Kilimanjaro støtter denne enkle og målretta fattigdomesbekjempelsen.