Anbefalt lesning – ny bok om Chagga folkets tradisjoner

Chagga folket hører hjemme på Kilimanjaro. Denne hundre år gamle boken er nylig kommet ut i engelsk oversettelse. Her beskrives deres historie, deres legender, ritualer og tradisjoner.

Ny bok om gamle tradisjoner hos Chagga folk på Kilimanjaro

’Poetry and thinking of the Chagga’ kom ut på tysk for snart hundre år siden. Nylig ble den oversatt til engelsk av Ilona Drivdal i samarbeid med Shelby Tucker og publisert i Oxford.

Den tyske misjonæren Bruno Gutmann levde den gang i ulike landsbyer i Kilimanjaro regionen og nedtegnet alt om Chagga folkets diktning og magi, deres ritualer og deres tradisjoner. Vi får innblikk i landbruk, familietradisjoner, religion og deres verdensbilde.

Den reisende som i dag kommer til Kilimanjaro for å bestige fjellet, oppleve safari eller bidra til veldedige prosjekter, vil neppe finne det samfunnet som Gutmann beskrev for hundre år siden. Likevel er denne boken en nøkkel til forståelse; tross dagens mobiltelefoner og datamaskiner er det mye som ligger til grunn for menneskers tradisjoner, slik som folkeeventyr, festligheter og tradisjoner er av betydning for oss her hjemme.

Ilona Drivdal, oversetteren, er antropolog med bakgrunn fra Tyskland. Hun startet sitt feltarbeid hos Chagga-folket allerede i 1996, introduserte samarbeidet med Norge og har skrevet boken ’Rondane Kilimanjaro. Vennskap flytter fjell’. Siden 2002 har hun arrangert studieturer til Kilimanjaro regionen. Mye har blitt til spennende prosjekter – blant annet YES Kilimanjaro. Ilona er fortsatt varamedlem i YES Kilimanjaro styret.

Kan bestilles på nett fra Tanum Bokhandel; innbundet NOK 219,-

https://www.tanum.no/_poetry-and-thinking-of-the-chagga-bruno-gutmann-9781909930445