Byggeprosessen – en oktober oppdatering

Første byggetrinn består av tre bygninger: Skolehus med klasserom, terapirom og kontor - kjøkken med spisesal - internat der elever fra hele Tanzania kan bo og få god omsorg og med plass til pårørende som kommer på kurs

Vi har fått bilder fra Adrian Wetlesen Gran. Han underviser ergoterapi ved Høgskulen på Vestalndet. Hver høst har studenter derfra praksis i tre måneder på Gabriellasenteret. Adrian har vært på oppfølgingsbesøk og fikk derfor mulighet til å besøke den nye tomta og se byggearbeidene.