Byggeprosessen – november inntrykk

Grunnarbeidene er ferdige og veggene reiser seg raskt nå