Det bakes på Gabriellasenteret. YES Kilimanjaro takker hver eneste giver.

Glade elever tar kokkehattene på og lytter ivrig til hva læreren har å si. Snart lukter det av nybakte rundstykker. I påvente av at bakeriet skal bli helt ferdig har de tatt det store kjøkkenet i bruk. Der blir skolematen laget og de har fått lov til å starte bakingen der.

Undervisningen er tilrettelagt for de utviklingshemmede elevene. Det har de ikke før opplevd. De har ingen rett til skolegang i offentlige skoler. På Gabriellasenteret er de inkludert og gleden lyser av dem.

Bakeriet blir en viktig del av Gabriellasenterets omfattende entreprenørskapsprogram. Elevene lærer et håndverk og etter individuelt tilpasset og fullført opplæring blir de hjulpet tilrette av Gabriellasenterets medarbeidere på sine egne hjemplasser. Målet er at de skal kunne bli selvstendige med egen inntekt. Slik hjelpes den enkelte, men også elevens familie.

For mer profesjonell produksjon er utstyr allerede kjøpt inn. Nå står montering igjen. Tanken er at etter hvert som elevene lærer å bake for hånd skal de også få være med i en større maskinell produksjon. Disse bakervarene skal selges og gi driftsinntekter til Gabriellasenteret.