Det første bygget på nye Gabriella

Det råder stor optimisme på Gabriellasenteret - og her hos oss i YES Kilimanjaro. Det første lille bygget er under konstruksjon. Der skal vaktmannen holde til.