Fra ørkenpreget sletteland til grønn oase på det nye Gabriellasenteret

Brenda Shuma – ildsjelen bak idéen om Gabriellasenterets virksomhet viser stolt og glad fram grønnsakhagen på det nye Gabriellasenteret. Hun ber oss hilse aller hjerteligst. Hun takker dere alle for den store forvandlingen de er blitt i stand til å skape for de mange unge utviklingshemmede og deres familier. Vi illustrerer forvandlingen med bilder fra tomten høsten 2015 og høsten 2017.

Fra Gabriellasenteret har vi fått deres siste oppdaterte bilder.

En fantastisk forvandling pågår på nytomta