Gabriellasenteret – opplæring og produksjon. Her støpes det belegningsstein

Som lærlinger hjelper de seg selv til verdige liv og det nye Gabriellasenteret får steinlagte gangveier

Som ett av Gabriellasenterets mange entreprenørskapsprogram er støping av belegningsstein noe disse gutta liker – og de er utrolig flinke. De jobber stødig og sytematisk fram mot ferdige produkter; trygt veiledet av sin lærer.

Det har tre mål:

  • Opplæring på vei til selvstendige og verdige liv for elevene selv
  • Steinproduksjon for det nye Gabriellasenteret
  • Etablering av en liten og tilrettelagt produksjons- og salgsbedrift i Gabriellasenterets regi for også å kunne skaffe bærekraft på sikt

De fleste av elevene har som utviklingshemmede levd sine liv utestengte fra et sosialt fellesskap. Gjennom dette opplæringsprosjektet lærer de et håndverk og kan ta kunnskapen med hjem etter endt opplæring. Utstyret de trenger er svært enkelt og kan gi dem en kjærkommen inntekt – og ikke minst respekt i sitt lokalmiljø. Nettopp fordi de har kunnskap om et håndverrk.