Geiteprosjektet i god vekst

Stammen av melkegeiter i landsbyen er i sterk vekst. Siste rapport fra geiteavlslaget forteller at tallet er vokst fra 46 i 2012 til 113 i august 2015. Geitebonde Ellen Marie Tangen fra Sollia ( på bildet) har holdt to ukekurs om stell av geiter, melking og foredling av geitemelk

Dermed skal alle av lagets hundre medlemmer ha minst en melkegeit. YES Kilimanjaro finansierte stammen på 46 melkegeiter etter en gave fra «Gi en geit aksjonen» våren 2012. Styret i det lokale geiteavlslaget har stått for fordeling av killinger til lagets medlemmer. Høsten 2012 donerte vi midler til bygging av fire demonstrasjonsfjøs, nord, sør, øst og vest i bygda.

Med geitebonden  Ellen Marie Tangen fra Sollia som ressursperson har YES Kilimanjaro bidratt til kompetanseheving blant geitebøndene, med . Hun har holdt kurs sammen med geitebøndene på Kilimanjaro både i 2013 og 2014.

Geiteprosjektet er i dag bærekraftig. Geitemelk er blitt et utrolig viktig bidrag til matforsyningen i familiene på småbrukene i landsbyen.