Landsby biblioteket støttet med pensumbøker til Secondary Shool

Det startet med noen få bøker - mest til fornøyelse. Nå har biblioteket en komplett samling av helt nye og oppdaterte pensumbøker for Secondary School

Det er en glede for YES Kilimanjaro å se biblioteket åpnet etter flere års arbeid med å få det til. I landsbyen er det ingen annen tilgang på et bibiliotek. Lite er det sett med våre norske øynee, men det fyller et etterlengtet behov og skaper stor glede.

Her kan landsbyens egne innbyggere komme for å lese og lære selv om de ikke har hatt råd til å gå på skole etter den 7-årige barneskolen. Her kommer skoleelever i helger og ferier for å lese seg opp til eksamen. De samles og drøfter med de voksne som følger opp.

Det er inngått avtaler med foreldrene om åpningstider, vakthold og erstatning om bøkene blir ødelagt. Ansvarlig for oppfølging er KIECOTE.