Medarbeidere fra Vidaråsen Landsby underviser veving på Gabriellasenteret

Sonja Stichnote og Faith Ochieng (Daisy) har gjort en kjempeinnsats. Gjennom vinteren har de forberedt seg til å lede et to ukers kurs i veving for medarbeiderne på Gabriellasenteret. Ikke nok med det har de også jobbet fram midler til å kunne gjennomføre både reise og opphold i Kilimanjaro, Tanzania. Frivillig innsats på sitt aller beste.

I 2012 besøkte Brenda Shuma Vidaråsen Landsby. Som leder og initiativtaker tok hun impulsene fra Vidaråsen med seg tilbake til Gabriellasenteret. Drømmen om å kunne utveksle håndverkskunnskap mellom medarbeidere på Gabriellasenteret og Vidaråsen ble født. Det ble også drømmen om en gang å kunne gi Gabriellasenterets elever kunnskap om veving.

I august reiste de to første medarbeiderne fra Vidaråsen Landsby ned til Gabriellasenteret. Sonja og Daisy samarbeidet med Gabriellasenterets medarbeidere i to uker. Kunnskap om veving ble overført og våre ulike kulturer ble utvekslet via sanger og samtaler. Svært verdifullt både i nord og sør, tenker vi – og legger ut mange bilder i billedkarusellen for at flere skal få glede av opplevelsene.

På Gabriellasenteret har de gjennom de siste årene utviklet et spennende entreprenørskapsprogram. De unge lærer et håndverk og etter endt utdanning får de hjelp til å etablere en egen liten virksomhet. Gabriellasenteret følger de uteksaminerte elevene opp til de ser deres lille bedrift gir et tilskudd til familienes økonomi – og ikke minst til de ser den enkelte utviklingshemmede får et verdig liv.