YES Kilimanjaro fokuserer på støtte til å bygge et skikkelig snekkerverksted på Gabriellasenteret

All undervisning i snekkerfag foregår i dag utendørs under et midlertidig tak. Selv har de allerede på dugnad bygget grunnmur til et verksted på 100 m2 og med tre rom. Optimismen er det ingen tvil om at de har i behold.

Til tross for enkelt verktøy og kun en hjemmesnekret snekkerbenk lager de allerede de flotteste ting i tre. I et samfunn der ikke alt kan kjøpes i butikkene blir kreativiteten skjerpet.

Hjelpemidler til funksjonshemmede produserer de etter tegninger medarbeiderne lager. Dostoler og gåstoler er allerede i produksjon.

Snekkerverkstedet skal i likhet med bakeriet inngå i Gabriellasenterets entreprenørskapsprogram. Der skal elevene få tilrettelagt undervisning med håndverktøy og i naborommet skal det utvikles en maskinell produksjon. Gjenstander skal selges til inntekt for driften av Gabriellasenteret. Der har de hele tiden egen bærekraft i fokus. Underveis utvikler elevene kunnskaper de senere kan bruke for å skape inntekter til egen selvstendighet.

YES Kilimanjaro har satt seg som mål å kunne gi støtte til dette byggeprosjektet.  Om noen skulle ha lyst til å bidra ville det bli satt stor pris på. VIPPS Stiftelsen YES Kilimanjaro på 5005