New York – Brenda skaper tillit ved sitt uselviske engasjement med Gabriellasenteret

Som CHILD 10 vinner forteller Gabriellasenterets leder, Brenda Shuma om sin kamp for å sikre utviklingshemmede barn og unge verdige liv

Brenda Shuma – på talerstolen i New York
Mulige sponsorer lytter med interesse til hennes sterke budskap om kampen for utviklingshemmedes rettigheter i Tanzania. Som CHILD 10 award vinner når hun langt ut.

Brenda er et helt usedvanlig menneske. Hun skaper tillit hvor enn hun beveger seg. Hun bekjemper korrupsjon, er nyskapende, modig og beholder beina på bakken uansett hvor stor oppmerksomhet hun får om egen person. For henne er det verdighet som står i fokus – verdighet for de utviklingshemmede barna og deres familier. Selv utstråler hun det samme i all sin ferd. Hun er en sann pioner med et usedvanlig potensiale.

Å utvikle et så nyskapende prosjekt som Gabriellasenteret representerer krever langsiktighet. I New York snakket hun til mulige sponsorer. Der er Go Campaign en formidler.

YES Kilimanjaro innledet i 2015 et samarbeid med Go Campaign. Sammen skal vi arbeide for den støtten som trengs for å gi Gabriellasenteret muligheter til å bygge et selveiet senter.

For å nå målet trenger vi også norske solide sponsorer.