Planteskolen på det nye Gabriellasenteret vokser fram

Ungdommene læres opp gjennom Gabriellasenterets helt unike entreprenørskapsprogram

Er du utviklingshemmet, ung og att på til så heldig å være lærling på Gabriellasenteret kan du velge en opplæring som gir deg muligheter for å skape din egen inntekt på sikt.

Her et eksempel fra planteskolen. Langsomt bygges det nye Gabriellasenterets planteskole opp. De første trærne som dyrkes fram skal plantes på senteret og skape den grønne oasen vi alle ønsker at dette skal utvikle seg til. Senere skal Gabriellasenteret selge trær til inntekt for sin egen bærekraft.

MEN – og ikke minst viktig: Når de unge er ferdig utdannet skal de ta med seg kunnskapen hjem til storfamilien sin og etablere sin egen lille planteskole. Det skal gi dem inntekt, respekt og verdige liv i stor kontrast til fortvilelsen de kom til Gabriellasenteret med.