Prosjektene i fjellandsbyen – en kort oppsummering etter avsluttet støtte

I løpet av 2018 besøkte vi fjellandsbyen oppunder Kilimanjaro både i mars og i november for å se hvordan prosjektene vi har støttet nå fungerer. Den økonomiske støtten til de ulike landsbyprosjektene ble avsluttet etter fem års samarbeid fordi målet om bærekraft var nådd.

YES Kilimanjaro støttet fra 2011-2016 småbønder, fattige familier og utviklingshemmede oppunder nasjonalparkgrensen til styrket matforsyning og bærekraftig vekst. Dette har vi gjort i samarbeid med lokale ildsjeler med planting av frukttrær, geitehold, utdanning, entreprenørskap, kursvirksomhet, leksehjelp og etablering av et lite lokalt bibliotek med pensumbøker for vgs.

Skredder virksomhet

Tre av bygdas skreddere i virksomhet med en felles bestilling mars 2018

Skredderopplæringen ble etter en treårig fagopplæring avsluttet med eksamensfest høsten 2015. YES Kilimanjaro utstyrte det lille opplæringssenteret med alt nødvendig utstyr og lønnet skredderlæreren som flyttet opp fra byen. Utstyret forvaltes i dag av et skredderlaug. En fleksibel og funksjonell ordning sørger for at de kan komme til felles arbeid i senteret når de har oppdrag.

På kurs for å lære å vedlikeholde og reparere symaskiner

I 2013 og 2014 holdt Tore Nohr fra Hamar kurs for skredderne med tanke på vedlikehold og reparasjon av symaskiner. I dag brødfør en av elevene seg som symaskinreparatør. Til stor lettelse for mange i bygda som ellers måtte reise den lange veien til byen for hjelp.

Tanzania har ingen konfeksjonsindustri og skreddersøm er for folk flest selvfølgelig. At flere nyutdanna skreddere i bygda har tilleggs inntekt via søm, øker bærekraften i bygdesamfunnet. Tre av elevene har blitt engasjert som skreddere i ulike byer i Tanzania.

Planting av matskog på 4 barneskoler og 300 småbruk har gitt økt bærekraft og lettere liv

Tilveksten høyt til fjells er overveldende. Det gjør allerede gleden over å kunne høste store mengder avocado reell for mange småbrukere. De har blitt hjulpet til både kunnskap og trær. Avocado gir nå flere bruk en god tilleggsinntekt foruten verdifull næring til familiene.

Planting på småbruk

Avocado – modne om litt

Skolebarn klare til planting av hvert sitt avocadotre

Geitavlslag med 100 småbruk ble stiftet i mars 2012. 46 geiter ble gitt av «Gi en geit aksjonen».I dag teller de mange hundre geiter og de har etablert flere avlslag.

Vi har støttet bygging av små fjøs som eksempler til etter følging fire ulike steder i bygda. Dette har gitt tilgjengelig kompetanse.

Geitebonden Ellen Marie Tangen fra Sollia har holdt kurs sammen med småbrukerne hele tre ganger.Verdifull kunnskap og gjensidig erfaring for alle, både i nord og sør.

Kunnskap om avl har stått i sentrum. I mars 2018 samlet vi styret i geitavlslaget og overrakte en gave slik at de kunne skaffe nye avlsbukker til lagets medlemmer.

Ellen Marie Tangen underviser geitebøndene i landsbyen – tavla er en rusten bølgeblikkplate og tuntreet gir skygge for deltagerene.

Det lille biblioteket har nå fått alle bøkene knyttet til secondary school’s pensum. Her kan den som har initiativ komme for å lese og lære til tross for at den enkeltes økonomi måtte sette en stopper for videre skolegang. Med dugnadsinnsats vil en vakt være tilstede for å veilede.

Stor takk til dere alle som støtter vårt arbeid på så mange ulike vis