Vokterboligen – nå med friske farger

Det nærmer seg ferdigstillelse av bolig for vaktmannen på det nye Gabriellasenteret

I nattemørket er det godt med solcelle – det gjør vaktmannens arbeid lettere. Han skal vokte lagring av byggematerialer etter hvert som de blir kjøpt inn og han skal passe på at den nyplantede matskogen ikke blir spist av dyr som vandrer i området eller stjålet av mennesker som sårt trenger mat.

The watchman – en helt avgjørende person for den videre byggeprosessen