YES Kilimanjaro i samarbeid med Emma Sansehus

I juni 2017 inviterte YES Kilimanjaro Brenda og Anthony fra Gabriellasenteret til en ukes opphold i Norge for faglig påfyll. Ett av besøkene var på Emma Sansehus i nærheten av Emma Hjort i Bærum.

Besøket ga dem helt ny inspirasjon til innredning av Gabriellasenterets fremtidige terapihus. Medarbeiderne på Sansehuset var entusiastiske og har holdt kontakten med YES Kilimanjaro i de to årene etter besøket. Nå har vi innledet et samarbeid for å kunne bistå med komkrete idéer.

Sammen med YES Kilimanjaro og på frivillig oppdrag fikk fotografen Lise Martine Halle nylig tilbringe en ettermiddag på sansehuset. Deres medarbeider, Christina Folkvord stod til rådighet mens vi var der. De lot Lise Martine fotografere alle rom og detaljer mens vi stille spørsmål.

Bildene tar Lise Martine med til Gabriellasenteret i juli. De vil bli til stor inspirasjon for idémyldring før terapirommene skal innredes, skritt for skritt.

Høsten 2020 drar Christina ned til Gabriellasenteret på et tre ukers studieopphold.