YES Kilimanjaro infobev 5-2018

Vi ønsker alle våre støttespillere GOD JUL og GODT NYTT ÅR og ser fram mot nye muligheter i 2019

I løpet av 2018 har det helt utrolige skjedd – det har blitt hverdag for elever og medarbeidere på det nye Gabriellasenteret. Kilimanjaro med sin hvite topp hviler mektig og trygg i bakgrunnen mens gleden nede på slettelandet overskygger de mange utfordringene menneskene der står overfor. Pågangsmotet er intakt i dagene før de alle forventningsfulle skal hjem til sine pårørende. Det er sommer- og juleferie på samme tid. Tro om de ikke også gleder seg til å komme tilbake til den nye hverdagen når neste skoleår starter den 7. januar 2019.

Her hjemme ser vi fram til å ta fatt på nye oppgaver på nyåret. Da skal entreprenørskap for elevene stå i fokus. Svært meningsfylt og vi håper dere vil være med oss på veien videre for å skape bærekraft til Gabriellasenterets daglige drift.

I stor takknemlighet og med ønsker om en GOD JUL til dere alle

Les infobrevet i sin helhet i pdf format ved å klikke på vedlegget