YES Kilimanjaro infobrev 2-2020

Covid 19 Global utfordring også for Gabriellasenteret Pandemien spres nå raskt på det Afrikanske kontinent. Tanzania er intet unntak og alle landets offentlige skoler og universiteter er stengt. Gabriellasenteret så seg nødt til å be de pårørende hente sine elever og lærlinger hjem i løpet av uke 12.

Pandemien spres nå raskt på det Afrikanske kontinent. Tanzania er intet unntak og alle landets offentlige skoler og universiteter er stengt. Gabriellasenteret så seg nødt til å be de pårørende hente sine elever og lærlinger hjem i løpet av uke 12. Dette til tross – de ansatte arbeider full tid. Digitale løsninger med hjemmeskole finnes selvsagt ikke. Derfor reiser de på besøk til familiene der det er mulig og underviser dem i hvordan de best kan ta vare på barna og seg selv gjennom utfordringene. Covid 19 skaper økt engstelse der helsetilbudet er elendig. Gabriellasenteret prøver å skape et realistisk håp. Optimisme og pågangsmot råder likevel – både her og på Gabriellasenteret. I julebrevet skrev vi at vi håpet snekkerverkstedet skulle bli bygget i 2020. Det er godt i gang og om ikke lenge kan de flytte den enkle snekkerbenken inn; beskyttet av vegger og tak. Vi fortsetter fokuset med å skaffe midler til verktøy mens bygget ferdigstilles. Kanskje får vi det helt ferdig til elevene igjen kan ønskes velkommen tilbake.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 2-2020