YES Kilimanjaro infobrev 2-2021

Lokale skolemyndigheter ber nå Gabriellasenteret om hjelp. Gabriellasenterets målsetting om å nå bredt ut bekreftes stadig. Vi opplever at de i disse dager står ved et markert veiskille.

Lokale skolemyndigheter ber nå Gabriellasenteret om hjelp.

Gabriellasenterets målsetting om å nå bredt ut bekreftes stadig. Vi opplever at de i disse dager står ved et markert veiskille. Den siste svært oppmuntrende henvendelsen har kommet fra lokale skolemyndigheter i Hai District der det nye Gabriellasenteret er etablert. De har invitert Gabriellasenteret til å undervise lærere på alle deres barneskoler i hvordan de skal kunne møte og ivareta utviklingshemmede elever. Det er en milepel fordi det i spørsmålet ligger en aksept av at disse barna både finnes og at de skal ha rett til skolegang.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 2-2021