YES Kilimanjaro infobrev 3-2019

Samarbeidet med Gabiellasenteret To helt spesielle prosjektreiser i sommer

Medarbeidere fra Vidaråsen Landsby holder vevekurs på GabriellasenteretGabriellasenterets leder, Brenda Shuma fikk besøke Vidaråsen Landsby i 2012. Allerede da oppstod drømmen om en utveksling av medarbeidere mellom de to stedene.

Sonja Stichnote og Faith Ochieng (Daisy) har gjort en kjempeinnsats. De er begge to medarbeidere ved Vidaråsens veveri. Gjennom vinteren har de forberedt seg til å lede et to ukers kurs i veving for medarbeiderne på Gabriellasenteret. Midt i august reiste de ned.
Målet på sikt er at Gabriellasenteret skal kunne tilby sine elever veving som eget fag.

Gabriellasenteret blir dokumentert

YES Kilimanjaro har tatt initiativet til at det skal produseres en kortfilm der Gabriellasenterets omfattende pionerarbeid for utviklingshemmede barn og unge skal vises i sin fulle bredde. Det vil bli et viktig virkemiddel for dem å bruke overfor myndighetene i kampen for de utviklingshemmedes rettigheter i Tanzania.

Fotografene Lise Martine Halle og Kim Bach ble med på prosjektreise i ti intense juli dager. De filmet tidlig og sent, fra de ankom til de dro, med en beundringsverdig interesse. Nå sitter de med et stort redigeringsarbeid vi alle skal få gleden av å se når tiden er inne. De er småbarnsforeldre i fulle jobber. Innsatsen er deres personlige bidrag til Gabriellasenterets pionerarbeid.

Tusen takk til både Sonja og Daisy, Lise og Kim. Frivillig innsats på sitt aller beste.