YES Kilimanjaro infobrev 3-2020

Covid 19 - svært krevende for Gabriellasenteret nå. Norske medier har naturlig nok massivt fokus på koronasituasjonen i store deler av verden – beklageligvis lite på utviklingen i Tanzania. Her om nåsituasjonen på Gabriellasenteret.

Norske medier har naturlig nok massivt fokus på koronasituasjonen i store deler av verden – beklageligvis lite på utviklingen i Tanzania. Her om nåsituasjonen på Gabriellasenteret. Innsatsviljen er imponerende. Lang inngående rapport og drøfting via telefon 9. mai gjør oss trygge på at de som medarbeidere står sammen om å komme styrket gjennom den dyptgripende krisen. De har fokus på gode løsninger og er optimistiske i en svært krevende tid. Likevel – med stor spredning av Covid 19 er nå følgende et faktum:

Gabriellasenteret har mistet sine to viktigste driftsinntekter; alt salg av egne produkter og foreldrebetaling fra familier med betalingsevne.
Mange av Gabriellasenterets elever lider. Foreldre har mistet sin inntekt og strever med å skaffe nok mat og ikke minst medisiner til sine funksjonshemmede barn; eksempelvis epilepsimedisin. I nød tvinges mange foreldre, smertelig nok, til å prioritere mat til sine funksjonsfriske barn slik at de skal kunne hjelpe familien. I forrige infobrev skrev vi at medarbeiderne reiste rundt til familiene og veiledet dem. Slikt samvær er ikke lenger mulig. Derimot har de et ønske om å kunne starte organisert utkjøring av mat og medisiner til de mest sårbare. YES Kilimanjaro har et håp om å kunne støtte dette.

 

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 3-2020