YES Kilimanjaro infobrev 3-2021

Lek og ballspill mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede på Gabriellasenteret. The Day of the African Child har blitt feiret over hele det afrikanske continent siden 1991. Mange vil huske opprøret i Soweto 16. juni 1976. OAU, Organisation of African Unity har opprettet dagen til minne om de som deltok.

Lek og ballspill mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede på Gabriellasenteret.

The Day of the African Child har blitt feiret over hele det afrikanske continent siden 1991. Mange vil huske opprøret i Soweto 16. juni 1976. OAU, Organisation of African Unity har opprettet dagen til minne om de som deltok. Hensikten med dagen i dag er å sette afrikanske barns rettigheter på aktiv dagsorden hva utdanning og et bredt spekter av rettigheter angår.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 3-2021