YES Kilimanjaro infobrev 3-2022

Gabriellasenterets Dreamland - nå er vi i gang med de tre første byggene. August ferien er over. Foreldrene eller andre pårørende har øvd på avtalte oppgaver med sine barn gjennom måneden barna har vært hjemme og rapport om hvordan det har gått er overbragt lærere eller terapeuter – alt ettersom hva øvelsene har gått ut på.

Gabriellasenterets Dreamland
– nå er vi i gang med de tre første byggene.

August ferien er over. Foreldrene eller andre pårørende har øvd på avtalte oppgaver med sine barn gjennom måneden barna har vært hjemme og rapport om hvordan det har gått er overbragt lærere eller terapeuter – alt ettersom hva øvelsene har gått ut på.

I 2016 støttet YES Kilimanjaro kjøp av et 40-mål stort jorde ved siden av Gabriellasenteret. De kaller det deres Dreamland. Store deler er beplantet og barna lærer og høster til matauk.

Siden den gang er planer utarbeidet i fellesskap mellom oss, lederne og en lokal arkitekt.
Vi har søkt om penger, de har jobbet i fellesskap med medarbeiderne om detaljer rundt planene. Alle jubler vi over å kunne fortelle at nå er tre bygninger under oppføring – et stort bygg de kaller «The Front House», møllerstua vi solgte symbolske julekort til inntekt for, som dere kanskje husker og i tillegg et drivhus for å øke mulighetene til dyrking og opplæring.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 3-2022