YES Kilimanjaro infobrev 3-2023

Gabriellasenteret har vokst raskt. Nå satser vi på treårig løft for trygg drift. 2023 er fortsatt forventningens år. Den raske veksten på Gabriellasenteret har faglig sett til nå naturlig nok hatt stort fokus på undervisning og terapeutisk pioner innsats overfor elevene og deres familier, i tillegg til massivt holdningsskapende og utadrettet påvirkningsarbeid.

Gabriellasenteret har vokst raskt.
Nå satser vi på treårig løft for trygg drift.

2023 er fortsatt forventningens år. Den raske veksten på Gabriellasenteret har faglig sett til nå naturlig nok hatt stort fokus på undervisning og terapeutisk pioner innsats overfor elevene og deres familier, i tillegg til massivt holdningsskapende og utadrettet påvirkningsarbeid.

Vel vitende om at virksomheter med rask vekst ofte kan bli sårbare hva drift angår, har YES Kilimanjaro i løpet av 2022 tatt initiativet til et treårig program for å styrke Gabriellasenterets administrasjon og økonomiske drift. Vi har engasjert Einar Wengen, en erfaren bistandskonsulent til å lede dette arbeidet.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 3-2023