YES Kilimanjaro infobrev 4-2019

Prosjektreise til Gabriellasenteret november 2019 med sju deltagere. Alle hadde sin oppgave.

Gabriellasenterets trommelærer skriver rollespill for å skape nye holdninger

Det inspirer å lytte til oversettelse fra swahili til engelsk. Trommelæreren er forfatter og har kastet seg ut i kampen for utviklingshemmede barns rettigheter. På arrangementer i byen Moshi tar han elevene med. Ivrig er de med og viser rollespillene han har skrevet.

De berører tilskuerne og endrer deres holdninger.

Engasjerte seg gjorde han også da de to norske folkesangerne Eli Storbekken og Ellen Marie Tangen var med på prosjektbesøk. Store og små engasjerte seg da de tre musikerene i fellesskap arrangerte workshop- Tolga-Os Sparebank hadde sponset innkjøp av rytmeinstrumenter og sendte med oss fargerike t-trøyer.

Holdningsskapende virksomhet og samtaler var en rød tråd gjennom hele prosjektbesøket. Hver av de sju deltagerne var med i samspill mellom medarbeidere, elever og foreldre.

Kirsti Hills-Johnes, Ida Akselsen og Trine Graff Jenssen hadde møte med medarbeiderne på Gabriellasenteret der de delte erfaringer fra arbeid på Vidaråsen og Grobunn. Impulsgivende var det for dem alle å kunne vise fram produkter laget på de ulike verkstedene i nord og i sør.

YES Kilimanjaro er glade for å kunne bidra aktivt til å styrke entreprenørskapet. Geitehold er en viktig del av det. Elever lærer å stelle og melke geitene og kan selv etter hvert skaffe en tilleggsinntekt for seg og familien sin.

Ellen Marie Tangen holdt kurs for elever, foreldre, medarbeidere og naboer. Svært nyttig og til stor hjelp i styrkingen av deres innsats for å formidle kunnskap.

Hugo har Downs syndrom. Han var elev på Gabriellasenteret da Ellen Marie holdt kurs der i 2014. Siden den gang har han vært geitebonde. Nå kom han hele veien hjemmefra for å delta på kurs igjen og knytte nye vennskapsbånd. Her sammen med Trine Graff Jenssen.

Under prosjektbesøket ble det holdt to foreldremøter der vi utvekslet tanker om ulike aspekter ved våre to samfunn og hvilke utfordringer vi står overfor. Dypt meningsfylt for begge parter. Deltagere på disse møtene var Trine Graff Jenssen, Jens Olai Jenssen og Ellen Graff Jenssen.