YES Kilimanjaro infobrev 4-2020

Krisehjelpen når fram - takket være rask respons og stor giverglede.

Det er vårt ønske at infobrevene først og fremst skal formidle informasjon om alt det flotte arbeidet på Gabriellasenteret. I infobrev 3-2020 så vi oss likevel nødt til å be om Covid 19 krisestøtte for barn og familier knyttet til Gabriellasenteret. Hvilken respons vi fikk! Tusen, tusen takk!

Allerede etter seks dager kunne vi sende 51.905 hjelpende kroner og fortsatt kommer det inn støttebeløp på YES Kilimanjaro konto 1503 34 57054 og til vår VIPPS 50005. La oss fortelle hva pengene blir brukt til gjennom bilder vi har mottatt etter at gavene fra dere har blitt omsatt til aktiv handling for de mest nødstilte barnas beste.

Les mer her:  YES Kilimanjaro infobrev 4-2020