YES Kilimanjaro infobrev 4-2021

Mens Norge har vært i ferie modus har de på Gabriella hatt intens midt års aktivitet. I Tanzania på den sørlige halvkule er Gabriellasenteret inne i den mest aktive delen av skoleåret og mye har skjedd av oppmuntrende gleder, men også dyp sorg over en internatelev som ble smittet av Covid. Hennes liv stod ikke til å redde.

Mens Norge har vært i ferie modus har de på Gabriella hatt intens midt års aktivitet.

I Tanzania på den sørlige halvkule er Gabriellasenteret inne i den mest aktive delen av skoleåret og mye har skjedd av oppmuntrende gleder, men også dyp sorg over en internatelev som ble smittet av Covid. Hennes liv stod ikke til å redde.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 4-2021