YES Kilimanjaro infobrev 5-2020

Medarbeidere og foreldre hilser og takker fra nyåpnet Gabriellasenter.

Gjensynsgleden er stor mellom ungdommer og barn – mellom medarbeidere og elever. Gabriellasenteret har langsomt åpnet igjen – først for de aller vanskeligst stilte barna, etter hvert for alle internatelevene og nå også for alle de som bor hjemme og kun kommer på dagtid. Foreldrene er lettet og takker alle dere som har bidratt til hjelpen de har mottatt i den første krevende fasen av krisen. Medarbeiderne har tatt fatt på det møysommelige arbeidet det er å ta imot barna igjen på Gabriellasenteret. Dette fordi mange av barna kommer traumatiserte tilbake med vonde opplevelser bak seg. Alle har savnet terapeutisk hjelp. Mange har savnet mat og medisiner før hjelpen kom. Andre har smertelig nok sittet alene, fastbundet mens foreldrene forlot dem for å skaffe familien inntekt og mat. En enorm påkjenning for dem alle. Så langt er målene vi satte oss nådd – medarbeiderne står samlet om å drifte Gabriellasenteret videre.

 

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 5-2020