YES Kilimanjaro infobrev 5-2023

Styrket samarbeid i Øst-Afrika med Gabriellasenteret som aktiv deltager Det har vært et langsiktig mål for Gabriellasenterets ledere å styrke samarbeidet mellom landene i Øst-Afrika rundt inkludering av funksjonshemmede barn og unge. De ønsker å gjøre sin egen modell for inkludering kjent og ikke minst å lære av andre. Nå intensiveres dette samarbeidet.

Styrket samarbeid i Øst-Afrika med Gabriellasenteret som aktiv deltager

Det har vært et langsiktig mål for Gabriellasenterets ledere å styrke samarbeidet mellom landene i Øst-Afrika rundt inkludering av funksjonshemmede barn og unge. De ønsker å gjøre sin egen modell for inkludering kjent og ikke minst å lære av andre. Nå intensiveres dette samarbeidet.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 5-2023