YES Kilimanjaro infobrev 6-2020

Ny idé for både bærekraft og opplæring av de unge på Gabriellasenteret.

Møllerstue
til maismølle, kornmølle og en krydderkvern

På Gabriellasenteret utvikles stadig nye idéer for bruken av bakeriet; både til opplæring og for produksjon til salg og utvidet bærekraft for driften.

Som de fleste i regionen dyrker de sin egen mais og i grønnsakshagen har de krydderplanter til bruk i bakverket.

I dag reiser de til byen og får malt sin mais til mel. De ønsker å kunne male i egen møllerstue og i tillegg kunne tilby naboer å male sin mais på Gabriellasenteret. Istedenfor å kjøpe annet ferdig malt mel vil de kunne kjøpe helkorn og male det selv. Det vil gi større fleksibilitet, sparte utgifter, inntekter fra salg av tjenester og en ny mulighet for opplæring av de unge.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 6-2020