YES Kilimanjaro infobrev 6-2021

Gabriellasenteret 2015-2021 - eventyrlig utvikling på selveiet tomt Det tørre slettelandet er blitt frodig grønt mens drømmen om å skape et mangfoldig senter der utviklingshemmede får verdige liv, oppfylles skritt for skritt av de tanzanianske ildsjelene.

Gabriellasenteret 2015-2021
– eventyrlig utvikling på selveiet tomt

Det tørre slettelandet er blitt frodig grønt mens drømmen om å skape et mangfoldig senter der utviklingshemmede får verdige liv, oppfylles skritt for skritt av de tanzanianske ildsjelene.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 6-2021