YES Kilimanjaro infobrev 6-2023

Fem års jubileum for Gabriellasenteret - selveid tomt, i nye og funksjonelle bygg. En sen høstkveld i 2018 kom det en begeistret telefon fra Gabriellasenterets ledere: «I dag flyttet vi over til vårt eget senter. Asante sana - Tusen takk»

Fem års jubileum for Gabriellasenteret – selveid tomt, i nye og funksjonelle bygg.

En sen høstkveld i 2018 kom det en begeistret telefon fra Gabriellasenterets ledere: «I dag flyttet vi over til vårt eget senter. Asante sana – Tusen takk»

YES Kilimanjaro støttet kjøp av 60 mål jord senhøsten 2015. Boring etter vann og byggestart i 2016.

Forventningene var store hos medarbeiderne, foreldrene gråt av glede over at et så fint senter ble bygget for nettopp deres barn; de utestengte og neglisjerte.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 6-2023