YES Kilimanjaro infobrev 7-2020

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

Etter dette svært utfordrende året med pandemi er det med en
inderlig takk til hver og en av dere vi sender ut vårt julebrev.

Brenda på Gabriellasenteret hilser med en helt spesiell takk for at
dere har stått ved vår side og delt usedvanlig raust.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 7-2020