YES Kilimanjaro infobrev 7-2023

Seks deltagere på prosjektreise til Gabriella. God fagutveksling til gjensidig glede. Gabriellasenterets egne medarbeidere sammen med to fysioterapeuter, to ergoterapeuter og en professor i pedagogikk fikk til et verdifullt samspill.

Seks deltagere på prosjektreise til Gabriella. God fagutveksling til gjensidig glede.

Gabriellasenterets egne medarbeidere sammen med to fysioterapeuter, to ergoterapeuter og en professor i pedagogikk fikk til et verdifullt samspill. Behandling av elever, strikking, visuell forteller kunst og mange gode samtaler ble gjennomført. Gabriellasenteret utrykker selv glede over gjensidig vekst. På hjemreisen undret vi med dyp respekt for deres pionerinnsats: Hvem lærte egentlig mest?

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 7-2023