YES Kilimanjaro infobrev 8-2023

Gabriellasenteret – et sant lyspunkt i en ellers dyster verden «Når verden gir deg grunner til å gråte, vis at du selv har enda flere grunner til å smile og håpe»

Gabriellasenteret
– et sant lyspunkt i en ellers dyster verden

«Når verden gir deg grunner til å gråte,
vis at du selv har enda flere grunner til å smile og håpe»
Med et slikt motto jobber vi på, jevnt og trutt, sammen med gode frivillige i Norge og de mange dedikerte medarbeiderne på Gabriellasenteret. Resultatene lyser opp i en ellers dyster verden og gir oss alle glede og grunner til å smile. Ikke minst gir det oss påviselig håp om en bedre verden.

Les mer: YES Kilimanjaro infobrev 8-2023