YES Kilimanjaros varme støttespiller, Paal Rieber, har gitt ut sin selvbiografiske bok.

Rause er Paals mange gaver til YES Kilimanjaro for å hjelpe fram utviklingen av Gabriellasenteret de siste sju årene. Mange er hans inspirerende innspill og kloke råd. Vi er svært takknemlige. I en alder av 87 har Paal gitt ut boken "Veier i livet til LIVET". Den er virkelig en av Paals gaver til oss alle. Løp og kjøp, sier vi. http://almmedia.no/veier/

Veier i livet til LIVET

En bok av Paal Rieber, utgitt under pseudonymet Ijo

 

«Jeg måtte skrive under pseudonym skulle jeg i det hele taget få skrevet denne boken», sier Paal Rieber. At det ble Ijo, var bare fordi navnet kom seilende til ham en tidlig morgenstund. Nå som boken er skrevet og mange av oss gjenkjenner Ijo som Paal, er han glad for at bokens innhold blir gjenkjent og knyttet til ham.

Paal er lyttende og mye kommer til ham som åpenbaringer når han arbeider som supplerende terapeut. At dyslektikeren, som han selv sier, i en alder av 87 skulle bestemme seg for å skrive bok var ingen selvfølge. Nå er det gjort og til manges store glede.

Bokens første del handler om Paals biografi, og er strukturert etter prinsippet om sjuårsperioder, som står sentralt i Rudolf Steiners lære. Hver av periodene representerer typiske utviklingstrekk i et menneskes liv. En av Paals utfordringer har vært lese- og skrivevansker. Dysleksi var ukjent da han var skolegutt, og han fikk derfor ikke den hjelpen han trengte. Til gjengjeld hadde han talent for håndarbeid, farger og mønstre, og ikke minst kom hans organisasjonstalent til sin fulle rett da han senere begynte å arbeide som inspisient og produksjonsleder ved ulike teatre og operaer.

Bokens andre del handler om det Paal ser på som resultatet og konsekvensen av første del. Etter en dramatisk bilulykke sa han opp jobben sin som produksjonssjef ved Nationaltheatret og bega seg ut på en helt ny vei. Han utdannet seg til terapeut innen blant annet manuell lymfedrenasje og kraniosakralterapi. Det han hadde opparbeidet seg av erfaringer og følelse for rytme og balanse i første del av livet, kom nå til nytte i hans nye rolle.

Boken er et kunstverk i seg selv med vakkert omslag og illustrasjoner gjennom hele boken. Stoffet er mangfoldig, men lesingen går lett. En varm takk til Paal for at han har gitt oss fordypet innsikt gjennom «Veier i livet til LIVET

Kjøp denne perlen av en bok her: http://almmedia.no/veier/

Veier i livet til LIVET

Alm media 2017

ISBN 978-82-93257-05-9