YES Kilimanjaro i samarbeid med Emma Sansehus

I juni 2017 inviterte YES Kilimanjaro Brenda og Anthony fra Gabriellasenteret til en ukes opphold i Norge for faglig påfyll. Ett av besøkene var på Emma Sansehus i nærheten av Emma Hjort i Bærum.

Les mer


En går ut og en kommer inn i YES Kilimanjaro styret

Les mer


Hverdagsliv på Gabriellasenteret

Se bilder


Bakeriet innredes og bakerovn er bestilt

Bakeriet på Gabriellasenteret innredes i disse dager. Bakerovn er bestilt og fraktes i disse dager til Gabriellasenteret fra Dar es Salaam. Nå jobber vi videre for støtte til mer inventar. Snart skal de unge bake, lære og selge sine varer.

Les mer


Prosjektene i fjellandsbyen – en kort oppsummering

I løpet av 2018 besøkte vi fjellandsbyen oppunder Kilimanjaro både i mars og i november for å se hvordan prosjektene vi har støttet nå fungerer. Den økonomiske støtten til de ulike landsbyprosjektene ble avsluttet etter fem års samarbeid fordi målet om bærekraft var nådd.

Les mer og se bilder


Prosjektene i fjellandsbyen har nådd bærekraft og drives nå uten vår økonomiske støtte

Ved årsskiftet 2011/12 satte vi oss som mål å nå bærekraft for alle landsbyprosjektene i løpet av 2016. Den lokale Chagga organisasjonen KIECOTE bringer nå de ulike prosjektene videre uten å være avhengige av støtte fra YES Kilimanjaro. Det er en stor glede for oss i YES Kilimanjaro å kunne konstatere at bærekraft for våre prosjekter er nådd etter fem års innsats. Det gjelder prosjektene i to fjellandsbyer like oppunder nasjonalparkgrensen til Kilimanjaro, Umbwe Onana og Kifuni.

Les mer


YES Kilimanjaro infobev 5-2018

Vi ønsker alle våre støttespillere GOD JUL og GODT NYTT ÅR og ser fram mot nye muligheter i 2019

Les mer


YES Kilimanjaro infobrev 4-2018

Etter et gledelig prosjektbesøk legger vi ut dette infobrevet.

Les mer og se bilder


YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret

Gabriellasenteret fikk en krevende start. Den største utfordringen var å få familier til å ta sine barn fram fra ulike gjemmesteder. De utviklingshemmede var utestengt fra skole og sosialt liv, og deres familier levde i skam. Myndighetene mente tiltaket var bortkastet.

Les mer og se bildekarusell


Fagforbundet Hedmark deler ut likestillingspris

MORODALSFESTIVALEN ble tildelt prisen for 2018. De valgte å gi prispengene videre til YES Kilimanjaro og vårt likestillingsarbeid for utviklingshemmede.

Les mer


Nå bygges bakeriet på Gabriellasenteret

Vinteren 2017/18 arbeidet YES Kilimanjaro med å skaffe midler til bygging av et bakeri for opplæring og langsiktig bærekraft. Tusen takk til alle dere som kjøpte gavekort i 2017- det ga resultater. Tusen takk til alle dere som i tillegg ga raust for å gi ungdommene på Gabriellasenteret en slik mulighet. Sammen klarte vi det:)

Se bilder


YES Kilimanjaro godkjent – igjen:)

Stiftelsen YES Kilimanjaro er også i år godkjent av Innsamlingskontrollen. Sjekk oss gjerne ut på på Innsamlingskontrollens godkjentliste.

Link til innsamlingskontrollen


FLYTTING – og barna jubler

Første uke i september var det stor dugnad på Gabriellasenteret. Foreldrene, 80 barn og alle ansatte kjørte flyttelass til det nye Gabriellasenteret

Les mer og se bilder


Paal Rieber har åpnet mang en dør for YES Kilimanjaro med sin rause støtte

Han er vår inspirator og vår varme stttespiller. Alm Media har gitt ut hans selvbiografi. Vi anbefaler den på det varmeste.

Les mer


Oktober 2017 – Juli 2018

Det skjer raske endringer - nå er det ikke lenge før flytting for Gabriellasenteret

Se bilder


YES Kilimanjaro «SOMMERSALG TIL FJELLS»

Til seters med rester etter julemarkedssalget. Jommen ble det litt av en gave vi kan gi videre til Gabriellasenteret og skolemateriell til barna.

Les mer og se bilder


Landsby biblioteket støttet med pensumbøker til Secondary Shool

Det startet med noen få bøker - mest til fornøyelse. Nå har biblioteket en komplett samling av helt nye og oppdaterte pensumbøker for Secondary School

Les mer og se bilder


Lokale aviser skriver om Gabriellasenteret

Brenda Shuma representerte 18 organisasjoner de feiret African Child's Day

Les mer


Rullestol – intet hinder på Gabriellasenteret

Alle skal være med å plante og stelle - så klart. Her har medarbeiderne tilrettelagt for de bevegelseshemmede i grønnsakshagen

Les mer


Baking på Gabriellasenteret

Småkjeks er allerede i produksjon og selges i butikkene i Moshi Town

Les mer


Skredderverkstedet produserer birøkterdrakter på oppdrag

Landsbyens skredderverksted er i gang med å produsere drakter for birøktere under ledelse av Specoiza.

Les mer og se bilder


To nye bukker til geiteavlslaget

Støtte til innkjøp av to nye bukker ble overrakt et fulltallig styre i KIECOTEs geiteavlslag. De har stort fokus på forebygging av innavl.

Les mer


Morodalsfestivalen 2018. Fotoutstilling med Lise Martine Halle

Ny fotoutstilling om Gabriellasenteret ved Lise Martine Halle illustrerte kåseriet om samarbeidet mellon Gabriellasenteret og YES Kilimanjaro - ettefulgt av "En samtale om inkludering"

Les mer og se bilder


YES Kilimanjaro er invitert til Morodalsfestivalen

Vi gleder oss! Fredag 15.6.2018 kl 19.30 åpner vi en ny fototstilling om Gabriellasenteret med Lise Martine Halle etterfulgt av kåseri om Gabriellasenteret ved Ellen Graff Jenssen. Påfølgende samtale om inkludering

Les mer


YES Kilimanjaros varme støttespiller, Paal Rieber, har gitt ut sin selvbiografiske bok.

Rause er Paals mange gaver til YES Kilimanjaro for å hjelpe fram utviklingen av Gabriellasenteret de siste sju årene. Mange er hans inspirerende innspill og kloke råd. Vi er svært takknemlige. I en alder av 87 har Paal gitt ut boken "Veier i livet til LIVET". Den er virkelig en av Paals gaver til oss alle. Løp og kjøp, sier vi. http://almmedia.no/veier/

Les mer


Skog for mat og bedre klima

Trær som hjelper både folk og klodens miljø kan gjerne gi både frukt og nøtter til sultne skolebarn. Det grønne beltet oppunder Kilimanjaro gir frodig og rask vekst. Vi har sammen med KIECOTE valgt ut avocado, druer, appelsiner, madagaskarnøtter, makadamianøtter og guava som svært egnet for planting i fjell landsbyene.

Les mer og se bildekarusell


Geiteprosjekt i vekst

Landsbyene der YES Kilimanjaro arbeider hadde tidligere svært få melkegeiter. Geiter ble kun holdt for matauk i form av kjøtt. De færreste av småbrukerne eier selv ei geit – de heldige har en eller maks to. Det har vokst fram et sterkt ønske om å skape en levedyktig stamme med melkegeiter, et utrolig viktig bidrag til matforsyningen i familiene.

Les mer og se bildekarusell


Opplæringssenter

YES Kilimanjaro gir sammen med KIECOTE et tilbud om yrkesutdanning for de aller fattigste. Etter barneskolen er det kun de med penger som kan ta videre utdanning. Også ungdom med funksjonshemninger av ulike slag blir i praksis utestengt fra skolen. De møter i tillegg stigmatiserende holdninger som sperrer for skole og yrkesaktivitet. Vårt mål er at alle grupper skal få et tilbud og inkluderes i faglig opplæring og entreprenørskap.

Les mer og se bildekarusell


Kurs for kompetanseheving

Kursvirksomhet for kompetanseheving er et viktig satsingsområde for YES Kilimanjaro. Vi ønsker å koble ressurspersoner fra Norge til ulike miljøer i landsbyene eller til Gabriellasenteret, noe som kan gi gjensidig læring og kunnskapsvekst. Like opptatt er vi av å knytte bånd mellom kunnskapsmiljøer i Kilimanjaroregionen, eller i Tanzania, noe som vil skape en mer effektiv og bærekraftig kompetansevekst.

Les mer og se bildekarusell


Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter allerede ved livets begynnelse, blir diagostisert og får adekvat opplæring slik at de kan bli medvirkende i sine lokalsamfunn.

Les mer og se bildekarusell


«Fra tørt sletteland til frodig oase»

YES Kilimanjaro er invitert som gjesteutstiller med vår nye fotoutstilling - "Fra tørt sletteland til frodig oase"

Les mer


Gabriellasenteret – opplæring og produksjon. Her støpes det belegningsstein

Som lærlinger hjelper de seg selv til verdige liv og det nye Gabriellasenteret får steinlagte gangveier

Les mer og se bilder


Planteskolen på det nye Gabriellasenteret vokser fram

Ungdommene læres opp gjennom Gabriellasenterets helt unike entreprenørskapsprogram

Les mer og se bilder


Ny milepel – Gabriellsenterets DREAMLAND er inngjerdet

På bildet står vi inne på Dreamland og ser over til Gabriellasenteret. Bli med oss et øyeblikk tilbake til november 2016

Les mer og se bilder


Der det ikke er lov å slå barn

Gabriellasenteret går motstrøms i sin egen kultur ved å nekte medarbeiderne å slå barna. Der "slå-refleksen" er velutviklet må kreativiteten tas i bruk når både medarbeidere og barn skal læres opp.

Les mer


Mars 2018 – de tre nybyggene under tak. Totalt 1.300 kvadratmeter.

Regntiden truet, men intenst arbeidende håndverkere rakk å legge tak på alle tre nybyggene innen det etterlengtede vannet fosset ned over hus og folk. YES Kilimanjaro deltagere på prosjektbesøk ble mektig imponert og tok god inspirasjon med hjem.

Se bildekarusell


Med Gabriellasenteret på KILIMANJARO MARATHON

Hvilket sydende liv og glede langs 5 km traséen. Her deltok alle som kunne - til fots eller i rullestoler. Frammøte lenge før sola stod opp.

Se bildekarusell


Seminar om inkluderende undervisning på Marangu Teacher’s College, Kilimanjaro

Brenda Shuma var invitert for å presenterte Gabriellasenterets arbeid med utviklingshemmede barn og unge.

Les mer og se bilder


Byggeprosessen – et inntrykk fra februar

Gabriellasenteret har jobbet grundig med å få på plass en så god universell utforming som overhodet mulig. Vegger har blitt flyttet, dører utvidet og rom endret for at alle skal kunne fungere i de nye bygningene. Nå formes takene og et helt nytt uttrykk trer fram.

Se bildekarusell


Den store forvandlingen

Gabriellasenteret forvandler fortvilelse i ensomhet om til verdighet i samspill

Les mer


Fra ørkenpreget sletteland til grønn oase på det nye Gabriellasenteret

Brenda Shuma – ildsjelen bak idéen om Gabriellasenterets virksomhet viser stolt og glad fram grønnsakhagen på det nye Gabriellasenteret. Hun ber oss hilse aller hjerteligst og takker dere alle for den store forvandlingen de er blitt i stand til å skape for de mange unge utviklingshemmede og deres familier. Vi illustrerer forvandlingen med bilder fra tomten høsten 2015 og høsten 2017.

Se bilder


Lokal samarbeidspartner i landsbyene

Småbrukerne på Kilimanjaro trenger støtte. Vi har valgt å samarbeide tett med den lokale chagga organisasjonen KIECOTE - Kibosho Environment Conservation Team.

Les mer


En endringsmodell

Gabriellasenteret er et viktig endringsprosjekt for hele Tanzania. Barn og unge utviklingshemmede som hentes ut av gjemmesteder blir diagnostisert, får adekvat opplæring og medisinsk behandling. Foreldrene involveres aktivt.

Les mer og se bildekarusell


Brenda Shuma i Norge 2012

Brenda Shuma besøkte Norge høsten 2012 som YES Kilimanjaros gjest. Hun hentet viktige impulser til sitt arbeid for funksjonshemmede fra pionerer og fagmiljøer i vårt samfunn. Brenda forteller at erfaringene herfra ga henne pågangsmot og nye tanker om hva som er mulig å få til.

Les mer


Ringo Expeditions – fjellfører med erfaring

Skal du forsøke å nå toppen av Kilimanjaro vil vi varmt anbefale dette firmaet fordi: Det er viktig at de fattige blir hjulpet. Inntektene bør bli i Tanzania og ikke leveres til et multinasjonalt selskap. Ringo Expeditions er i tillegg til Tanzaniansk helt lokalt, knyttet til distriktet rundt Kilimanjaro med stor lokal kunnskap. Deres kontor er i Moshi Town.

Les mer


Gavekort – julegaven som skaper verdige liv for barn og unge utviklingshemmede

Les mer


Byggeprosessen – november inntrykk

Grunnarbeidene er ferdige og veggene reiser seg raskt nå

Se bildekarusell


YES Kilimanjaro and Gabriella Centre

Gabriella Centre was given a challenging start. One was to stimulate families to take their children out from hiding places. The disabled children were often excluded from schools and social life and their families lived in shame. Regional authorities thought maybe the founders of Gabriella Centre were wasting their time trying to help these children.

Read more


Byggeprosessen – en oktober oppdatering

Første byggetrinn består av tre bygninger: Skolehus med klasserom, terapirom og kontor - kjøkken med spisesal - internat der elever fra hele Tanzania kan bo og få god omsorg og med plass til pårørende som kommer på kurs

Les mer og se bilder


3 – 75 – 500 halvårsrapporten fra Gabriellasenteret viser tallene

Holdninger endres og familier med utviklingshemmede barn og unge strømmer til Gabriellasenteret med håp om hjelp til verdige liv

Les mer


Gi bort en meningsfylt julegave. Nye YES Kilimanjaro gavekort er i salg nå

Salg av gavekort er en viktig inntektskilde for YES Kilimanjaro. I år går salget uavkortet som bidrag til å kunne etablere et bakeri på Gabriellasenteret

Les mer


Fotoutstilling på Hamar Rådhus

Som en del av "Hamar Internasjonale" presenterer YES Kilimanjaro Gabriellasenteret med fotoutstilling i vestibylen på Hamar Rådhus. Åpning ved ordfører Einar Busterud

Les mer og se bilder


Spaden er satt i jorda for det nye Gabriellasenteret

Med inngjerdet tomt, vokterbolig og vann fra dype grunner kan nå byggingen starte

Les mer og se bilder


Fant vann på 90 meters dyp på Gabriellasenterets nye tomt

Nå er det boret etter vann på den nye Gabriellatomten. Vannreservoaret funnet på 90 meters dyp er stort nok til å forsyne folk og fe, jordbruk og annen aktivitet på hele det 60 mål store arealet de nå eier. Gleden er stor og planene mange framover.

Les mer


Anbefalt lesning – ny bok om Chagga folkets tradisjoner

Chagga folket hører hjemme på Kilimanjaro. Denne hundre år gamle boken er nylig kommet ut i engelsk oversettelse. Her beskrives deres historie, deres legender, ritualer og tradisjoner.

Les mer


Nytt kompetansekurs med geiteavlslaget

Geitebonden Ellen Marie Tangen fra Sollia har holdt det tredje kurset sammen med geitebønda i landsbyen på Kilimanjaro

Les mer og se bilder


Vokterboligen – nå med friske farger

Det nærmer seg ferdigstillelse av bolig for vaktmannen på det nye Gabriellasenteret

Bilder


Fotoutstilling og kåseri – rundtur i Camphill landsbyene

Interessen var stor og velkomsten varm i Camphill landsbyene Jøssåsen, Rotvoll, Vallersund og Vidaråsen. I april går ferden også til Solborg. Maken til begeistret interesse skal det letes lenge etter.

Les mer


Det første bygget på nye Gabriella

Det råder stor optimisme på Gabriellasenteret - og her hos oss i YES Kilimanjaro. Det første lille bygget er under konstruksjon. Der skal vaktmannen holde til.

Bilder


Nå plantes matskogen

Den største budsjettposten på Gabriellasenteret er mat til elevene. Med ferdig inngjerdet tomt kan matskogen plantes og frukt- og nøttetrær vil sikre næringsrik og rimelig mat. Mens byggearbeidene pågår, vil trærne vokse i påvente av at det nye senteret skal åpnes. Det vokser raskt ved foten av Kilimanjaro og bærekraft sikres.

Bilder


20 mål er ferdig inngjerdet

Nytomta blir byggeplass. Første etappe unnagjort med gjerde rundt det hele og en trygg inngangs port

Bilder


Bestill årets gavekort nå – nytt design med vindusfals

Et bevisst gavevalg til slekt og venner som runder år eller som julegave. Inntektene fra kortsalget vil hjelpe unge fattige og utviklingshemmede på Kilimanjaro og samtidig spre glede her hjemme. Årets gavekort er med frivillig innsats designet av Malin Leikåsen Komperud.

Les mer


New York – Brenda skaper tillit ved sitt uselviske engasjement med Gabriellasenteret

Som CHILD 10 vinner forteller Gabriellasenterets leder, Brenda Shuma om sin kamp for å sikre utviklingshemmede barn og unge verdige liv

Les mer


Vil du vite mer om YES Kilimanjaro?

VELKOMMEN til åpent møte 18.april 2016

Les mer


3K – Leksehjelpen

Kuandika - Kusoma - Kuhesaba | å skrive - å lese - å telle | to write - to read - to count

Bilder


Graduation for skredderelevene

Den treåringe skredderutdanningen er fullført. Ti stolte og glade elever feiret sammen med lærere, bygdefolket og representanter for YES Kilimanjaro.

Bilder


Første befaring på Gabriellasenterets nye tomt

20 mål ligger klare for bygging av nytt Gabriellasenter - så snart vi har midler til det

Bilder


Salg av håndverksprodukter

En ny liten butikk er bygget på Gabriellasenteret. Den gir rom for utvidet entreprenørskap for ungdomsgruppa

Les mer


Trommedans på Gabriellasenteret

En dag i uka kommer trommelæreren. Da er det ringdans for elever og lærere - rytme og oppmerksomhet øves.

Les mer


Planting av matskog på Gabriellasenteret

Øvelse gjør mester. Med ungdomsgruppa på Gabriellasenteret har vi øvet på å plante avocadotrær. Det skal de fortsette med så snart den nye tomta er gjerdet inn. Det skal det bli en hel matskog for framtidig ernæring.

Les mer og se bilder


Brenda and Gabriella Centre receives CHILD 10 Awards

After years of very honest and hard work Brenda Shuma is rewarded for her fight to obtain basic rights for disabled children

Les mer


Første mål mot nytt Gabriellasenter er nådd

YES Kilimanjaro har støttet kjøp av 20 mål tomt - nå er den ferdig registrert i Gabriella Childrens Rehabilitation Centre sitt navn. Hvilken milepel - vi jubler sammen med ansatte og elever på Gabriellasenteret! Foto: LISE MARTINE HALLE

Les mer


Sustainable village development

Please be patient with us - we are working as volunteers...
Information will be translated into English as soon as we are able too :)
In the meantime, please enjoy the photo sliders connected to the articles written in Norwegian!

Read more


Geiteprosjektet i god vekst

Stammen av melkegeiter i landsbyen er i sterk vekst. Siste rapport fra geiteavlslaget forteller at tallet er vokst fra 46 i 2012 til 113 i august 2015. Geitebonde Ellen Marie Tangen fra Sollia ( på bildet) har holdt to ukekurs om stell av geiter, melking og foredling av geitemelk

Les mer og se bilder


Rapport fra en Chagga-landsby

Deler av Afrika opplever pen økonomisk vekst. Men den positive utviklingen er i stor grad knyttet til byene. Chaggaene som lever ved fotenden av mektige Kilimanjaro, har tilhørt de mer velstående folkegruppene i Tanzania, men de som lever tettest inn til nasjonalparken er i dag blant de fattigste. De er rammet av at staten i praksis har stengt nasjonalparken for lokalbefolkningen, og de er opprørt over det. De kan ikke lenger jakte i området, la dyra beite, høste honning fra bier i hule trestammer, hente ved eller materialer til husbygging. Småfarmerne får ikke noe som helst fra pengestrømmen turistmagneten skaper for staten og de store nasjonale og internasjonale turoperatørene. De lever i skyggen av Kilimanjaro-økonomien. I frustrasjon og maktesløshet overfor myndigheter og storsamfunn.

Les mer


Malin har helt frivillig designet årets gavekort

Malin Leikåsen Komperud har designet nytt gavekort for YES Kilimanjaro. Bli mer kjent med Malin og hvordan hun kom i kontakt med YES Kilimanjaro.

Les mer