YES Kilimanjaro infobrev 5-2020

Medarbeidere og foreldre hilser og takker fra nyåpnet Gabriellasenter.

Les mer


YES Kilimanjaro infobrev 4-2020

Krisehjelpen når fram - takket være rask respons og stor giverglede.

Les mer


YES Kilimanjaro infobrev 3-2020

Covid 19 - svært krevende for Gabriellasenteret nå. Norske medier har naturlig nok massivt fokus på koronasituasjonen i store deler av verden – beklageligvis lite på utviklingen i Tanzania. Her om nåsituasjonen på Gabriellasenteret.

Les mer


YES Kilimanjaro infobrev 2-2020

Covid 19 Global utfordring også for Gabriellasenteret Pandemien spres nå raskt på det Afrikanske kontinent. Tanzania er intet unntak og alle landets offentlige skoler og universiteter er stengt. Gabriellasenteret så seg nødt til å be de pårørende hente sine elever og lærlinger hjem i løpet av uke 12.

Les mer


YES Kilimanjaro infobrev 1-2020

Lansering av Gabriellasenterets nye nettside - og om to flotte frivillige bidragsytere.

Les mer