Et verdig liv for utviklingshemmede

Gabriellasenteret - en endringsmodell for utviklingshemmede i Kilimanjaro regionen. Ildsjelene fokuserer på inkludering, rettigheter, diagnostisering, opplæring og entreprenørskap. Målet er at utviklingshemmede skal mestre hverdagen og få verdige liv. Gabriellasenteret har i dag 154 elever på daglig basis, halvparten blir gitt heldøgns omsorg i deres internat grunnet lang reisevei eller vanskelige hjemmeforhold. De mottar elever fra alle Tanzanias regioner. Totalt har Gabriellasenteret nå 31 medarbeidere.

Se Gabriellasenterets egen nettside: https://gabriellacentre.or.tz

A place for dignity – en film produsert i 2021.

Filmen forteller både om Gabriellasenterets visjoner og hvordan de oppnår dem.

View english version on Youtube
Tazama toleo la kiswahili kwenye Youtube

Nedenfor: Hope for the needy – en kortfilm produsert i 2015.

Den forteller om gleden Gabriellasenteret gir utviklingshemmede.

 

 


YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret

Gabriellasenteret fikk en krevende start. Den største utfordringen var å få familier til å ta sine barn fram fra ulike gjemmesteder. De utviklingshemmede var utestengt fra skole og sosialt liv, og deres familier levde i skam. Myndighetene mente tiltaket var bortkastet.

Les mer og se bildekarusell


Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter allerede ved livets begynnelse, blir diagostisert og får adekvat opplæring slik at de kan bli medvirkende i sine lokalsamfunn.

Les mer og se bildekarusell


En endringsmodell

Gabriellasenteret er et viktig endringsprosjekt for hele Tanzania. Barn og unge utviklingshemmede som hentes ut av gjemmesteder blir diagnostisert, får adekvat opplæring og medisinsk behandling. Foreldrene involveres aktivt.

Les mer og se bildekarusell


Brenda Shuma i Norge 2012

Brenda Shuma besøkte Norge høsten 2012 som YES Kilimanjaros gjest. Hun hentet viktige impulser til sitt arbeid for funksjonshemmede fra pionerer og fagmiljøer i vårt samfunn. Brenda forteller at erfaringene herfra ga henne pågangsmot og nye tanker om hva som er mulig å få til.

Les mer