Brenda Shuma i Norge 2012

Brenda Shuma besøkte Norge høsten 2012 som YES Kilimanjaros gjest. Hun hentet viktige impulser til sitt arbeid for funksjonshemmede fra pionerer og fagmiljøer i vårt samfunn. Brenda forteller at erfaringene herfra ga henne pågangsmot og nye tanker om hva som er mulig å få til.

Impulser fra Norge

Høsten 2012 underviste Brenda Shuma i tre uker på Umeå universitet i Sverige. De har et samarbeid med Kilimanjaro Christian Medical University College http://www.kcmuco.ac.tz/index.php/en/, der Brenda og hennes mann, Anthony holder forelesninger for å kunne livnære seg selv og deres to barn mens de bygger opp pionervirksomheten på Gabriellasenteret.

I tilknytning til oppholdet i Umeå inviterte YES Kilimanjaro henne til en ukes opphold i Norge. Vi presenterte henne for ulike barnehager, skoler og bofellesskap der utviklingshemmede i Norge er inkludert og lever fullverdige liv. I Tanzania gjemmes fortsatt funksjonshemmede barn bort og mange lever fortsatt i fjøs og uthus uten å ha noe sosial liv.

Sammen med pionerer for inkludering i Norge hadde hun samtaler som ga henne nytt pågangsmot til å fortsette sitt utrettelige arbeid. Brenda fikk se voksne utviklingshemmede leve gode og meningsfylte liv, inkludert i sine nærmiljøer. Dette ga nye impulser til utvikling av Gabriellasenteret og entreprenørskapsmodellen de arbeider etter – et viktig redskap til å nå målene om inkludering.

YES Kilimanjaro har i ettertid sett at inspirasjonen hun tok med seg hjem har gitt dem nyttige idéer til videre arbeid. Brenda sier selv at det viktigste hun tok med seg hjem fra Norge var erkjennelsen av at det virkelig er mulig for voksne utviklingshemmede å leve meningsfylte liv i samspill med sine omgivelser.