En endringsmodell

Gabriellasenteret er et viktig endringsprosjekt for hele Tanzania. Barn og unge utviklingshemmede som hentes ut av gjemmesteder blir diagnostisert, får adekvat opplæring og medisinsk behandling. Foreldrene involveres aktivt.

Til Gabriellasenteret kan familier komme til diagnostiseringsopphold og siden reise hjem. De kan komme til en Montessori barnehage der de møter funksjonsfriske barn fra nabolaget. Ved behov, kan de fortsette på skole i senteret, men nå uten nabolagsbarna. De går på sine lokale skoler. Der har utviklingshemmede ingen muligheter eller håp om å kunne bli hjulpet. De står helt uten rettigheter, overlatt til seg selv.

Målet er at de unge skal inkluderes i sine lokalsamfunn og bli nyttige medspillere. De skal tilbake som håndverker, som geitebonde eller for å etablerer egen virksomhet. At bortgjemte utviklingshemmede blir nyttige samfunnsborgere har ført til dyptgripende holdningsendringer.

YES Kilimanjaro har sammen med Gabriellasenteret videreutviklet entreprenørmodellen til også å gjelde ungdom og voksne med utviklingshemninger. Modellen vekker oppsikt og undring hos myndighetene og bidrar til nytenkning og strukturell endring som kan gi langsiktige resultater i hele landet.