Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter allerede ved livets begynnelse, blir diagostisert og får adekvat opplæring slik at de kan bli medvirkende i sine lokalsamfunn.

Brenda Shuma og Anthony Ephraim sammen med Hugo
Photo: LISE MARTINE HALLE

 

Mama Gabriella er en ildsjel – mild, men målrettet.

Gabriellasenteret ble startet av to visjonære ildsjeler: ekteparet Brenda Shuma og Anthony Ephraim. De er velutdannede ergoterapeuter med undervisningskompetanse på universitetsnivå. Brenda og Anthony startet med egne midler, jobbet full tid på universitetet, mens de vekslet på å drive gabriellasenteret for de få barna de kunne finne.

Med faglig dyktighet og en innovativ kraft søker de å endre grunnleggende strukturelle forhold for de utviklingshemmede i Tanzania, der de fortsatt gjemmes bort og deres familier lider under et stort sosialt stigma.

Gabriellasenteret fokuserer på:

  • Rettigheter for utviklingshemmede på lik linje med alle andre i Tanzania
  • Inkludering i lokalsamfunnene der de hører hjemme
  • Diagnostisering for å gi adekvat medisinsk behandling
  • Opplæring og fokus på entreprenørskap tilpasset den enkelte
  • Veiledning og bevisstgjøring av pårørende
  • Påvirkning overfor myndighetene for å nå disse målene

Gabriellasenteret holder til i leide lokaler like utenfor Moshi Town i Kilimanjaro regionen. Sentret har hatt en eksplosiv vekst, fra tre barn i 2011 til 77 i 2014. Av disse bor 44 på internatet fordi de har familiene sine for langt unna eller er foreldreløse. Familier fra hele Tanzania kommer nå med sine barn og ber om hjelp. Langsomt, men sikkert endrer holdningene seg.

Foruten den daglige driften tilbyr Gabriellasenteret terapiuker for foreldre med barn med diagnostisering og veiledning. Et ambulerende team har i løpet av 2014 nådd ut til 657 barn og unge. Noen er hentet ut fra fjøs og uthus, familier er blitt hjulpet ut av skam og fornedrelse, lærere og myndighetspersoner er veiledet og bevisstgjort til å tenke inkludering av de utviklingshemmede i sine lokalsamfunn.

Kontakt info:

Brenda Shuma
Gabriella Children’s Rehabilitation Centre
Post office box 9626
Sambarai Kibosho Road
Moshi – Kilimanjaro – Tanzania

gabriellacentre@hotmail.com
+255 713 456 72

https://gabriellacentre.or.tz