YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret

Gabriellasenteret fikk en krevende start. Den største utfordringen var å få familier til å ta sine barn fram fra ulike gjemmesteder. De utviklingshemmede var utestengt fra skole og sosialt liv, og deres familier levde i skam. Myndighetene mente tiltaket var bortkastet.

Tvillingene Dotto og Kurwa

To små døråpnere

Gabriellasenteret møtte mye motstand både hos folk flest og myndighetene, som ikke så noen hensikt i at lederne skulle bruke sin kunnskap og utdanning på denne gruppen barn.

Da YES Kilimanjaro fikk kontakt med Gabriellasenteret i 2011, var det kun tre barn som bodde der og ildsjelene var i ferd med å gi opp. Tvillingparet vi kom med innledet et samarbeid som har gitt svært gode resultater. To små gutter ble døråpnere for en ny vekst for senteret. Guttene har fått god hjelp og er nå i svært god utvikling med hver sin individuelt tilpassede yrkesopplæring. Køen av foreldre som ønsker hjelp til sine barn og unge er lang. Sentrale myndighetspersoner kommer i dag til Gabriellasenteret for å lære og høste erfaringer.

Les den gripende beretningen om hvordan YES Kilimanjaro og Gabriellaseneret fant hverandre:

To små døråpnere – slik startet samarbeidet mellom YES Kilimanjaro og Gabriellasenteret

Two small dooropeners – the story about how YES Kilimanjaro found Gabriella Centre

Les mer om dette i Landsbyliv nr 30 2012