Bærekraftig landsbyvekst

YES Kilimanjaro støttet fra 2011-2016 småbønder, fattige familier og utviklingshemmede rundt nasjonalparken, for styrket matforsyning og bærekraftig vekst. Vi samarbeidet i denne perioden med lokale ildsjeler om planting av frukttrær, geitehold, utdanning, entreprenørskap, leksehjelp, kursvirksomhet og bøker til et lite lokalt bibliotek.


Prosjektene i fjellandsbyen drives nå uten vår økonomiske støtte

Ved årsskiftet 2011/12 satte vi oss som mål å nå en viss grad av bærekraft for alle landsbyprosjektene i løpet av en femårsperiode. For flere av prosjektene har vi lykkes i å nå målet. I løpet av 2016 har den lokale Chagga organisasjonen KIECOTE tatt ansvar for å bringe de ulike prosjektene videre uten støtte fra YES Kilimanjaro. Det gjelder prosjektene i to fjellandsbyer like oppunder nasjonalparkgrensen til Kilimanjaro, Umbwe Onana og Kifuni.

Les mer


Skog for mat og bedre klima

Trær som hjelper både folk og klodens miljø kan samtidig gi både frukt og nøtter til sultne skolebarn. Det grønne beltet oppunder Kilimanjaro gir frodig og rask vekst. Vi har sammen med KIECOTE valgt ut avocado, druer, appelsiner, madagaskarnøtter, makadamianøtter og guava som svært egnet for planting i fjell landsbyene.

Les mer og se bildekarusell


Geiteprosjekt i vekst

Landsbyene der YES Kilimanjaro arbeider hadde tidligere svært få melkegeiter. Geiter ble kun holdt for matauk i form av kjøtt. De færreste av småbrukerne eier ei melkegeit. Det har vokst fram et sterkt ønske om å skape en levedyktig stamme med melkegeiter, et utrolig viktig bidrag til matforsyningen i familiene.

Les mer og se bildekarusell


Opplæringssenter

YES Kilimanjaro gir sammen med KIECOTE et tilbud om yrkesutdanning for de aller fattigste. Etter barneskolen er det kun de med penger som kan ta videre utdanning. Også ungdom med funksjonshemninger av ulike slag blir i praksis utestengt fra skolen. De møter i tillegg stigmatiserende holdninger som sperrer for skole og yrkesaktivitet. Vårt mål er at alle grupper skal få et tilbud og inkluderes i faglig opplæring og entreprenørskap.

Les mer og se bildekarusell


Kurs for kompetanseheving

Kursvirksomhet for kompetanseheving er et viktig satsingsområde for YES Kilimanjaro. Vi ønsker å koble ressurspersoner fra Norge til ulike miljøer i landsbyene eller til Gabriellasenteret, noe som kan gi gjensidig læring og kunnskapsvekst. Like opptatt er vi av å knytte bånd mellom kunnskapsmiljøer i Kilimanjaroregionen, eller i Tanzania, noe som vil skape en mer effektiv og bærekraftig kompetansevekst.

Les mer og se bildekarusell


Lokal samarbeidspartner i landsbyene

Småbrukerne på Kilimanjaro trenger støtte. Vi har valgt å samarbeide tett med den lokale chagga organisasjonen KIECOTE - Kibosho Environment Conservation Team.

Les mer