Geiteprosjekt i vekst

Landsbyene der YES Kilimanjaro arbeider hadde tidligere svært få melkegeiter. Geiter ble kun holdt for matauk i form av kjøtt. De færreste av småbrukerne eier ei melkegeit. Det har vokst fram et sterkt ønske om å skape en levedyktig stamme med melkegeiter, et utrolig viktig bidrag til matforsyningen i familiene.

Geiteavlslag

Gjennom ”Gi ei geit aksjonen” i Norge ble det i mars 2012 gitt 20 melkegeiter til KIECOTE, vår samarbeidspartner på Kilimanjaro. De etablerte straks et geiteavlslag som har vist seg å fungere svært konstruktivt. Laget har 100 medlemmer og ledes av et styre med Fabian Bakari Munishi som leder. Geiteavlslaget er en undergruppe av KIECOTE, med selvstendig økonomi.

Laget har laget regler for hvordan fordelingen av nye geiter skal skje. Etter hvert som killingene fødes, må eieren gi de to første tilbake til geiteavlslaget for fordeling. Den tredje killingen får småbrukeren selv beholde. I juli 2013 kom det nye penger fra «Gi ei geit aksjonen», som gjorde det mulig å kjøpe 20 nye geiter til KIECOTE’s geiteavlslag. Siden den tid har geitestammen vokst, noen nye geiter er gitt i gave – slik har de fleste småbrukerne i laget nå en geit eller to.

Bygging av geitefjøs

Den tradisjonelle kjøttgivende afrikanske geita er helt korthåret og tørker lettere opp i regntiden enn den langraggete melkegeita gjør. Derfor trenger de å bygge de nye fjøsene annerledes enn tidligere. YES Kilimanjaro har i samarbeid med landsbyens veterinær, Felician Olomi, utviklet en modell til et geitefjøs egnet for å gi tilstrekkelig ly gjennom regntiden.

Under en YES Kilimanjaro prosjektreise i oktober 2012 ble en gave på NOK 4000 diskutert på et ekstraordinært møte i geiteavlslaget. De ble raskt enige om at gaven skulle organiseres slik at den strakk til bygging av to demonstrasjonsfjøs. Medlemmene ble enige om at alle skulle bidra med dugnadsarbeid i tillegg til sand og stein. Prosessen med å velge ut plassering av fjøsene gikk imponerende greit. Kriterier ble vedtatt i plenum etter åpen flertallsvotering. De heldige eierne av hvert av fjøsene måtte i tillegg til dugnadsarbeid bidra med trematerialer. Begge fjøs ble bygget mens YES Kilimanjaro var i landsbyen. Innvielsesseremonien var gledesfylt og omfattende. En ny gave ble overrakt med den ambisjon at to nye demonstrasjonsfjøs skulle være ferdig bygd etter de samme kriterier som de to første og innen årsskiftet 2012/2013.

YES Kilimanjaro var på inspeksjon i februar 2013. Da var alle fire fjøsene ferdige og plassert lengst nord, sør, øst og vest i området der geiteavlslaget har sine medlemmer. Alle har nå et fjøs de kan kopiere i nærheten av sitt småbruk. Geiteavlslaget holder kurs og medlemmene får ny kunnskap tilpasset de langragget melkegeitene før de bygger sine egne geitefjøs.

Kurs i stell av geiter

Geiteprosjektet er bærekraftig. Under et møte høsten 2013 erklærte geitegruppa at de ikke hadde behov for mer økonomisk driftsstøtte fra YES Kilimanjaro, men de hadde behov for kompetanse i stell av geiter og videreforedling av geitemelk. Geitebonde og kulturarbeider Ellen Marie Tangen fra Sollia ble samme høst engasjert som ressursperson for geitegruppa. Hun holdt et ukekurs for 20 medlemmer av gruppa, «innovatørene», og fulgte opp med mer kompetanseheving gjennom et ukekurs høsten 2014, da hun også hadde et tilsvarende kurs for barn og foreldre på Gabriellasenteret.

Bøker om geitehold

Et NORAD støttet forskningsprosjekt kommer den enkelte geitebonde på Kilimanjaro til nytte. Et av de synlige resultatene rettet direkte mot den enkelte geitebonde og småbruker er en liten bok på swahili med illustrert informasjon om geitehold. Denne nyttige boken kunne YES Kilimanjaro dele ut til alle kursdeltagerne høsten 2014.

NORAD prosjektet er ledet av professor Kifaro på SUA, Sokoine University of Agriculture og professor Eik på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. YES Kilimanjaro har vært i møter med begge professorene om et mulig samarbeid om kompetanseheving for geitebøndene på Kilimanjaro. Første resultat av et mulig samarbeid munnet ut i en bokgave til hver enkelt geitebonde.