Kurs for kompetanseheving

Kursvirksomhet for kompetanseheving er et viktig satsingsområde for YES Kilimanjaro. Vi ønsker å koble ressurspersoner fra Norge til ulike miljøer i landsbyene eller til Gabriellasenteret, noe som kan gi gjensidig læring og kunnskapsvekst. Like opptatt er vi av å knytte bånd mellom kunnskapsmiljøer i Kilimanjaroregionen, eller i Tanzania, noe som vil skape en mer effektiv og bærekraftig kompetansevekst.

Engelsk

Ungdom som fortsetter skolegang etter endt 7.klasse blir undervist på engelsk, ikke på deres eget språk, Swahili. Dette skaper et klasseskille vi vil bidra til å viske ut. To pensjonerte lærere, Albert og Rafael, har tatt oppgaven med å undervise engelsk – et obligatorisk fag for alle skredderelevene. Engelsk er også et tilbud til andre unge i landsbyen, blant andre portere, bærerne for turistene som skal nå toppen av Kilimanjaro. I lavsesongen, når de ikke har arbeid, slutter noen av dem seg til engelskundervisningen. Dermed kan de føre samtaler med fjellvandrerne og kvalifisere seg til å bli assisterende fjellførere.

Internett og pc

YES Kilimanjaro og KIECOTE har etablert et lite opplæringsrom for bruk av Internett og pc. Høsten 2014 ble rommet utstyrt med seks laptopper. Kursvirksomhet er iverksatt overfor yngre i landsbyen, skredderelevene og andre. Vårt mål er å gi ressurspersoner i landsbyen kompetanse i bruk av pc og Internett Det vil gi muligheter for å kommunisere med fagmiljøer i andre deler av landet, eller internasjonalt.

Kurs i vedlikehold og reparasjon av symaskiner

Tore Nohr fra Hamar reiste høsten 2013 ens ærend ned til Kilimanjaro for å holde et tredagers kurs. Han delte sin livslange erfaring og unike kunnskap med skredderelever og lærene deres på opplæringssenteret. Svært nyttig og lærerikt.

Skredderelevene ble uteksaminert i november 2015. Uken før reiste Tore Nohr igjen ned og holdt kurs for elevene slik at de kunne ta kunnskapen med seg videre i sine yrkesliv.

Strikkekurs

Tidligere var strikking obligatorisk fag i skolene og kunnskapen var allemannseie i Tanzania. Faget er for lenge siden tatt ut av skoleplanene og kunnskapen blir ikke lenger videreført til de unge. Et uttalt ønske fra landsbyens menn og kvinner førte til en utrolig morsom planlegging av et frodig strikkekurs på Kilimanjaro i YES Kilimanjaro regi.

Mona Utheim kan strikke det meste og hun strikker til alle døgnets tider. Mona tente på ideen om å bli med til Kilimanjaro og gi den strikkekunsten videre til landsbyens mange interesserte. Mona brukte alle tenkelige kanaler for å samle inn garn, pinner og penger til prosjektet. I oktober 2012 var alt klart for gjennomføring av et tre ukers strikkekurs i samarbeid med KIECOTE.

På kurset deltok unge gutter og jenter sammen med kvinner i alle aldre. De som møtte opp daglig ble vurdert til «certificate» ved kursets avslutning, hvis de også hadde følgende basiskunnskaper inne:

  • Legge opp og felle av
  • Strikke rette og vrange masker
  • Øke og minske et strikketøy

Med disse ferdighetene inne kan hva som helst skapes med øvelse og fantasi. For å gjøre det mulig for den enkelte å komme i gang med en produksjon fikk hver deltager en gavepakke med ti nøster garn i selvvalgte farger og strikkepinner i varierte størrelser. Utstyrt både materielt og med kunnskap skulle det være mulig å starte en liten produksjon for salg til beste for dem selv og deres familier.

Etter avsluttet kurs etablerte de ivrigste en strikkegruppe med faste møtedager. Her inspirerer de hverandre og finner fram til salgskanaler der de kan få avsetning på sine produkter. På prosjektreise noen måneder senere møtte vi kvinnene med strikkepinner og garn og mange nye produkter de nå kunne selge.